VELLUM s.r.o.


VELLUM s.r.o.

Vellum s.r.o. (IČ: 28460243, DS: im693z9) je IT firma, zabývající se především unixovými/linuxovými systémy, menšími i rozsáhlými sítěmi a veškerými Internetovými protokoly a službami.

Společnost Vellum s.r.o. nabízí:

 • komplexní a kompletní návrh firemní sítě (či sítí ve více pobočkách, propojených přes zabezpečené VPN/tunneling technologie), s primárním zřetelem na aspekty Internetové komunikace a počítačové bezpečnosti

 • stavbu, zahoření, otestování, správu a 24/7 monitoring firewallů, aplikačních serverů či dalších síťových prvků

 • webhostingové, e-mailové, DNS, certifikační a další služby, související s firemní presentací a součinností se světem Internetu

 • vývoj specializovaných aplikací dle zákaznických požadavků

 • možnost správy a poradenství též v oblasti pracovních stanic, desktopů, notebooků, serverů, mobilních telefonů či tabletů na platformě OS Windows, IOS/Apple či Google/Android (dlouhodobá spolupráce se subjekty specializující se na tuto oblast)

 • veškerý servis související s předmětnou činností a vyžadující komunikaci s dalšími subjekty -- tedy například registrace domén, vyjednání Internetového připojení a příslušného poskytovatele, zřízení on-site supportu u vybraných dodavatelů HW (Dell, IBM/Lenovo, Cisco, Mikrotik), zajištění licencí pro příslušný SW, atd.

 • pětadvacetiletou zkušenost a praxi v oboru (seznam referencí, certifikátů či vyvinutých aplikací budiž sdělen na individuální přání zákazníka), zahraniční působení a zkušenosti s mezinárodním propojováním poboček a detašovaných pracovišť (namátkou: HongKong, Čína, Velká Británie, USA, atd.), seriózní a profesionální jednání se zřetelem na fakt, že zákazníkův obor činnosti bývá často mimo IT pole a vzájemnou kooperaci je tudíž vhodné nepřetěžovat odborným slangem (jinak řečeno: lišíme se tím od řady IT specialistů, jejichž znalosti mohou být sice na vysoké úrovni, avšak psychosociální aspekt je natolik odlišný, že to normální komunikaci prakticky znemožňuje)

 • individuální přístup ke každému zákazníku a taktéž individuální stanovení cenové relace dle konkrétního rozsahu a objemu prací, instalované techniky a podobně.

  Poznámka pro přemýšlivé : Snažíme se zaujmout profesionalitou, nikoliv podbízivou cenou. Počet kladných referencí nás utvrzuje ve faktu, že existuje řada firem, jež oceňuje v prvé řadě spolehlivost a profesionalitu, proto nás zcela míjí pochybné marketingové akce typu "Již za korunu" a podobně. Kdo má nutkavou potřebu domnívat se, že kvalitní služby pořídí (téměř) zadarmo, aby pak následně začasté splakal nad výdělkem (či spíše prodělkem), nechť se prosím obrátí jinam. Služby naší společnosti jsou určeny pro rozumnější zákazníky.

 • Veškeré další informace rádi zodpovíme individuálně, aneb za zeptání člověk opravdu nic nedá. Pro účely (prvotní) komunikace, neváhejte prousím použít naší globální firemní adresu: info@vellum.cz